Visie

In de workshops en (kinderparticipatie) projecten van UITEN leren kinderen op een open manier naar hun omgeving kijken en zich verwonderen waardoor hun fantasie wordt geprikkeld. UITEN leert ze stilstaan bij onverwachte, bijzondere en gewone situaties en beelden in deze snelle wereld.

Zo worden ze zich meer bewust van hun leefomgeving en kunnen zich beter inzetten voor een duurzame samenleving. Ze leren zich creatief en beeldend te UITEN .

Aanbod

UITEN ontwikkelt en begeleidt creatief/beeldende workshops en (kinderparticipatie) projecten op maat, voor kinderen vanaf 4 jaar (regulier en speciaal onderwijs). Vaak naar aanleiding van een actueel onderwerp. Er wordt ingespeeld op thema’s als kunst, vriendschap, sport, omgaan met anderen, normen en waarden, dieren, milieu en recycling . De kinderen leren hun ideeën en gedachten te visualiseren. Hun fantasie wordt geprikkeld door gebruik te maken van een mix aan technieken en materialen.

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreek ik uw specifieke vraagstelling en mogelijkheden. Hierna ontvangt u een globaal plan over de workshop of het project. Na nadere afstemming en aanscherping worden de afspraken in een offerte vastgelegd.

Workshops bestrijken een of meerdere uren. Projecten variëren van een dagdeel, tot één of meerdere dagen afhankelijk van de vraagstelling.

Voor meer informatie kunt u bellen met Maaike Uitenbroek op 06 41428049 of een email sturen via het contactformulier.

Wie

maaike_uitenbroekUITEN is opgericht door Maaike Uitenbroek.

In haar werk maakt zij onder andere gebruik van haar ervaring als knitwear/dessin ontwerpster (afgestudeerd aan het instituut voor Fashion Management en Design, specialisatie Textiel Ontwerp).

UITEN werkt regelmatig samen met kunstenaars uit verschillende disciplines. Met Anneke Wijn van CC-educatie  www.cc-educatie.nl bestaat een vaste samenwerkingsrelatie. CC-educatie maakt bij grote projecten gebruik van de ervaring van Maaike Uitenbroek.

In 2011 hebben Anneke Wijn en Maaike Uitenbroek met Monique Eilertsen van SCRAPXL  de Stichting Het Recycle Huis opgericht. Deze stichting is specifiek gericht op het aanbieden van creatief/beeldende workshops met recyclebare materialen.

Hierbij laten zij zich inspireren door de Pedagogische aanpak van Reggio Emilia

 

Het Recycle Huis geeft de kinderen de gelegenheid zich te ontplooien in plaats van te plooien

Opdrachtgevers

  • Basisonderwijs
  • Kinderopvang
  • Naschoolse Opvang
  • Bedrijven en organisaties met een maatschappelijke functie/ doelstelling (bijvoorbeeld   gemeentelijke afvaldiensten, energie- en water bedrijven, afval verwerkingsbedrijven)
  • Natuur en milieu organisaties
  • Gemeenten
  • Bibliotheken
  • Particulieren