Opdrachtgevers

  • Basisonderwijs
  • Kinderopvang
  • Naschoolse Opvang
  • Bedrijven en organisaties met een maatschappelijke functie/ doelstelling (bijvoorbeeld   gemeentelijke afvaldiensten, energie- en water bedrijven, afval verwerkingsbedrijven)
  • Natuur en milieu organisaties
  • Gemeenten
  • Bibliotheken
  • Particulieren