Visie

In de workshops en (kinderparticipatie) projecten van UITEN leren kinderen op een open manier naar hun omgeving kijken en zich verwonderen waardoor hun fantasie wordt geprikkeld. UITEN leert ze stilstaan bij onverwachte, bijzondere en gewone situaties en beelden in deze snelle wereld.

Zo worden ze zich meer bewust van hun leefomgeving en kunnen zich beter inzetten voor een duurzame samenleving. Ze leren zich creatief en beeldend te UITEN .