REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA is een pedagogische visie ontstaan in Italie

Grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia is de Italiaan Loris Malaguzzi (1920-1994). In 1945 was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij verdiepte zich in visies over onderwijs aan jonge kinderen en combineerde deze met zijn eigen ideeën en ervaringen tot een eigen pedagogiek.

Het kind en zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal.

De nadruk ligt op wat kinderen wel  in plaats van niet kunnen. Het uitgangspunt is dat ieder kind vanaf zijn geboorte competent, krachtig en intelligent is en beschikt over wel honderd talen om met de omgeving te communiceren. De gedachten en ideeën van kinderen worden  serieus genomen en samen met hen verwoord en verbeeld

Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan uitdrukkingsmogelijkheden waaronder tekenen, vertellen, geluid en beweging.

De samenwerking en interactie met andere kinderen en de omgeving zijn belangrijk. Het hele proces wordt uitvoerig door de begeleider gedocumenteerd. Hierdoor worden de stappen, ontwikkeling inzichtelijk voor zowel de ouders als begeleiders en de kinderen